მეზობელი სიტყვები
XY sex-determination system
არსებითი სახელი
/͵ɛkswaɪ͵sɛksdɪ͵tɜ:mɪʹneɪʃnsɪstəm/

გენ. სქესის განსაზღვრის XY-სისტემა (სქესის განსაზღვრის ქრომოსომული მექანიზმი, როდესაც მამრი ჰეტეროგამეტურია / შეიცავს XY სასქესო ქრომოსომას, ხოლო მდედრი კი ჰომოგამეტური / შეიცავს XX სასქესო ქრომოსომას; დამახასიათებელია ადამიანისა და სხვა ძუძუმწოვრების უმრავლესობისათვის, აგრ. ზოგიერთი მწერისათვის (მაგ. დროზოფილისათვის) და სხვა ორგანიზმისათვის; აგრ. XX/XY sex-determination system) [შდრ. აგრ. X0 sex-determination system].