მეზობელი სიტყვები
X0 sex-determination system
არსებითი სახელი
/͵ɛkszɪərəʊ͵sɛksdɪ͵tɜ:mɪʹneɪʃnsɪstəm/

გენ. სქესის განსაზღვრის X0-სისტემა (სქესის განსაზღვრის ქრომოსომული მექანიზმი, როდესაც მამრს მხოლოდ ერთი / უწყვილო X0 სასქესო ქრომოსომა აქვს, ხოლო მდედრი ჰომოგამეტურია / შეიცავს XX სასქესო ქრომოსომას; დამახასიათებელია მწერებისათვის (მაგ. კალიებისათვის, ჭრიჭინებისათვის, ტარაკნებისა და სხვ.), აგრ. ზოგიერთი ძუძუმწოვრისა და სხვა ორგანიზმისათვის; აგრ. XX/X0 sex-determination system) [შდრ. აგრ. XY sex-determination system].