მეზობელი სიტყვები
zoarium
არსებითი სახელი
/zəʊʹɛərɪəm/

(pl აგრ. zoaria) ზოოლ. ზოარიუმი (ხავსელების / ბრიოზოების კოლონია და კოლონიის ჩონჩხი).