მეზობელი სიტყვები
zonation
არსებითი სახელი
/zəʊʹneɪʃn/

1. ეკოლ. ზონალურობა, ორგანიზმების განაწილება მათთვის სპეციფიკურ ბიოგეოგრაფიულ ზონებში;

2. ზონურობა, ზონური სტრუქტურის ქონა [იხ. აგრ. zonate].