მეზობელი სიტყვები
zonula ciliaris
არსებითი სახელი
/͵zəʊnjʊləʹʃɪlɪərɪs/

ანატ. წამწამოვანი სარტყელი (თვალისა; აგრ. ciliary zonule, zonule of Zinn).