მეზობელი სიტყვები
haematopoietic stem cells
არსებითი სახელი
/͵hi:mətə(ʊ)pɔɪ͵ɛtɪkʹstɛmsɛlz/

pl ფიზიოლ. ჰემატოპოეზური / ჰემოპოეზური ღეროვანი უჯრედები, სისხლის ღეროვანი უჯრედები; ჰემოციტობლასტები (აგრ. haemocytoblasts; აბრევ. HSCs).