მეზობელი სიტყვები
hydrotheca
არსებითი სახელი
/͵haɪdrəʊʹθi:kə/

(pl hydrothecae) ზოოლ. ჰიდროთეკა (ცალკეული პოლიპის საფარი ზოგიერთ კოლონიურ ნაწლავღრუიანებში).