მეზობელი სიტყვები
haploinsufficiency
არსებითი სახელი
/ˌhapləʊɪnsəˈfɪʃənsɪ/

გენ. ჰაპლოუკმარისობა (ჰემიზიგოტურობის გამოვლენა დიპლოიდური ორგანიზმის ფენოტიპში) [იხ. აგრ. hemizygosity].