მეზობელი სიტყვები
hemizygosity
არსებითი სახელი
/͵hɛmɪzaɪʹgɒsɪtɪ/

გენ. ჰემიზიგოტურობა (დიპლოიდურ ორგანიზმში გენის წყვილი ასლიდან ერთ-ერთის არარსებობა, რაც აფერხებს ამ გენის ნორმალურ ფუნქციონირებას / სრულყოფილი გენური პროდუქტის წარმოქმნას) [იხ. აგრ. haploinsufficiency].