მეზობელი სიტყვები
cupula
არსებითი სახელი
/ʹkju:pjʊlə, ʹkʌpjʊlə/

(pl cupulae)

1. ანატ. ყურის ლოკოკინას თაღი (აგრ. cochlear cupula);

2. ანატ., ზოოლ. გუმბათი, თაღი; გუმბათისებრი / თაღისებრი სტრუქტურა, მორჩი ან ორგანო;

3. = cupule.