მეზობელი სიტყვები
cymotrichous
ზედსართავი სახელი
/saɪʹmɒtrɪkəs/

ტალღოვანთმიანი (ითქმის ადამიანთა ჯგუფის / რასის შესახებ) [შდრ. აგრ. leiotrichous, ulotrichous].