მეზობელი სიტყვები
ulotrichous
ზედსართავი სახელი
/ju:ʹlɒtrɪkəs/

ხუჭუჭთმიანი (ითქმის ადამიანთა ჯგუფის / რასის შესახებ) [შდრ. აგრ. cymotrichous, leiotrichous].