მეზობელი სიტყვები
daddy-long-legs ან daddy longlegs
არსებითი სახელი
/͵dædɪʹlɒŋlɛgs/

(pl უპირატ. ფორმაუცვ.) საუბ.

1. = craneflies;

2. = harvestmen.