მეზობელი სიტყვები
familial
ზედსართავი სახელი
/fəʹmɪlɪəl/

1. ზოოლ., ბოტ. ოჯახისა, ცოცხალ ორგანიზმთა ოჯახთან დაკავშირებული [იხ. აგრ. familia, family 1]; familial classification ოჯახობრივი კლასიფიკაცია, კლასიფიკაცია ოჯახების მიხედვით;

2. მედ., გენ. 1) ოჯახური, ადამიანთა ოჯახის წევრთათვის დამახასიათებელი (ითქმის ნიშან-თვისების, დაავადების, სინდრომის და ა.შ. შესახებ);

2) მემკვიდრეობითი (ითქმის ნიშან-თვისების, დაავადების, სინდრომის და ა.შ. შესახებ).