მეზობელი სიტყვები
labiate II
ზედსართავი სახელი
/ʹleɪbɪət/

1. ბოტ. ტუჩოსანი, ტუჩოსნებისა, ტუჩოსანთა ოჯახში შემავალი ან მასთან დაკავშირებული [იხ. აგრ. Labiatae, Lamiaceae];

2. ანატ., ზოოლ. ტუჩისებრი, ბაგისებრი, ფორმით, ფუნქციით და მისთ. ტუჩის, ბაგის, ლაბიუმის და ა.შ. მსგავსი [იხ. აგრ. labium].